የአማራ ባንክ የባለአክሲዮኖች 1ኛ መደበኛ እና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ በከፊል።